Ring oss på: 0498-49 34 83

Miljöpolicy

För oss på Ljugarns Schakt och Transport är miljön betydelsefull och vi följer alltid aktuell miljölagstiftning. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet ur miljösynpunkt och förebygga miljöföroreningar. Alla våra fordon är miljöklassade samt uppdateras kontinuerligt för att värna om miljön.

Ljugarns Schakt och Transports miljömål är följande:

– Vi ska bedriva vår verksamhet så att miljön skyddas samt att råvaror och energi används på ett effektivt sätt.

– Vi ska klara eller överträffa kraven i lagar och förordningar.

– Vi ska följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.

– Vi ska ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.

– Vi ska förebygga miljöeffekterna från våra fordon i största möjliga mån.

– Våra maskiner ska alltid vara rena och välvårdade samt köras av utbildad personal, något som ger bra förutsättningar för miljön och trygghet för kunden.