Ring oss på: 0498-49 34 83

Sanering

Ljugarns Schakt och Transport utför saneringsarbeten på förorenad mark. Vi forslar bort de förorenade schaktmassorna och efter att provtagning har gjorts av marken fyller vi sedan igen med nya massor.

Kontakta oss gärna för mer information om våra saneringstjänster.