Ring oss på: 0498-49 34 83

Krossning & Sortering

Ljugarns Schakt och Transport har även försäljning av grus och jord.

Vi utför sortering av olika matrial, som te,x jord, sand, grus  samt kan med hjälp av vår stenkrossanläggning krossa berg, grus, betong och tegel. På så vis är det enkelt för oss att återvinna material.

Kontakta gärna oss för mer information.